Articles

nedskrivningar i statisk stående balans är mycket vanliga bland äldre vuxna som får hembaserad fysioterapi

bakgrund och syfte: mått på balans är en viktig del av fysioterapeutundersökningen. Denna studie undersökte användbarheten av tidsbestämda statiska hålltider för att identifiera balansförluster bland patienter som fick hembaserad fysioterapi.

metoder: Denna studie involverade retrospektiv hämtning av data från register över 48 patienter minst 60 år. Deras balans mättes under 3 fotkonfigurationer; det vill säga fötterna isär, fötterna ihop och på varje fot.

resultat: varje patient visade nedsatt stående balans. De flesta, men inte alla kunde balansera 30 sekunder med fötterna isär eller tillsammans. Endast 19 kunde upprätthålla balans på var och en av båda fötterna. Av dem som kunde balansera så kunde ingen uppnå den genomsnittliga tiden för normala individer i jämförbar ålder.

diskussion och slutsatser: Även om det inte går att identifiera alla aspekter av balans, visar tidsbestämda hålltider under olika konfigurationer en hög förekomst av balansnedsättningar bland patienter som får hembaserad fysioterapi. Eftersom testerna är objektiva, snabba och kräver lite utrymme kan de förespråkas i en sådan miljö.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.