Articles

[funktion av korsning]

litteraturdata beaktas om betydelsen av genetisk rekombination och korsning. Ett uppenbart resultat av rekombination är produktion av de genotypiskt olika avkommorna, men rekombinationens huvudroll består i att kombinera generna från divergerande underarter och raser och därigenom upprätthålla en ganska bred ekologisk potential hos en art. Denna effekt av rekombination underbygger tendensen att öka komplexiteten hos organiska former i progressiv utveckling. Följaktligen betraktas evolutionen som en kedja av rekombinationella “synteser”. Litteraturdata som behandlar korsning som en mekanism för DNA-reparation diskuteras. Denna funktion av korsning tolkas, baserat på en uppfattning som antyder, från sammansättningen av genetisk kod, att en kristallin associerad sammansatt av baser som fria molekyler föregår DNA: s utseende i evolutionen. Stabiliteten hos den kristallina associeringen av baser berodde på” balanserad ” fördelning av baser för deras elektrokemiska egenskaper. Degenerationen av genetisk kod verkar ge möjlighet till konstruktion av de elektrostatiskt “balanserade” bassekvenserna i starkt uttryckta bakteriegener. Korsning över eventuellt återvinner ” balanserad “fördelning av baser för deras elektrokemiska egenskaper och därmed” reparerar ” en hög nivå av heterokatalytisk DNA-aktivitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.