Articles

Bågskytte rådjur jakt / California Däggdjur jakt regler– 2018

CCR T14-361. Bågskytte Rådjur Jakt.

(en) bågskytte jakt med allmänna rådjur zon taggar.

rådjur får tas under bågskyttesäsongen endast med bågskytteutrustning som anges i avsnitt 354 enligt följande:

(1) zon A.

a) område: enligt beskrivningen i underavsnitt 360 a 1 A 1. genom 2.

(B) säsong: bågskyttehjortsäsongen i zon A-Södra enhet 110 och zon A-Norra enhet 160 ska öppna den andra lördagen i juli och sträcka sig i 23 dagar i rad.

(C) Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn (se underavsnitt 351(a)) eller bättre per tagg.

(2) B Zoner.

(a) zonerna B-1 till B-3, B-5 och B-6.

1. Område: enligt beskrivningen i underavsnitt 360 a 2 A.

2. Säsong: bågskyttehjortsäsongen i zonerna B – 1 till B-3, B-5 och B-6 öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar i rad.

3. Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn(se underavsnitt 351 (a)) eller bättre per tagg.

B) Zon B-4.

1. Område: Såsom beskrivs i underavsnitt 360 a. 2 a. 4.

2. Säsong: bågskyttehjortsäsongen i Zon B-4 öppnar den fjärde lördagen i juli och sträcker sig i 23 dagar i rad.

(3) C zoner (anmärkning: se underavsnitt 361 b nedan för områdesspecifik bågskyttejakt A-1(C zoner Bågskytte endast jakt)).

(4) D Zoner.

(a) zoner D-3 till D-5.

1. Område: enligt beskrivningen i underavsnitt 360 a 4 A 1. genom 3.

2. Säsong: bågskyttesäsongen i zonerna D-3, D-4 och D-5 öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar.

3. Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn(se underavsnitt 351 (a)) eller bättre per tagg.

4. Särskilda villkor: jägare som har en zon D-3-5-tagg kan jaga i zonerna D-3, D-4 och D-5.

B) zoner D-6 till D-10.

1. Område: enligt beskrivningen i underavsnitt 360 a 5 A till 9 A.

2. Säsong: bågskyttesäsongen i zonerna D-6 till D-10 öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar.

3. Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn(se underavsnitt 351 (a)) eller bättre per tagg.

C) zonerna D-11, D-13 och D-15.

1. Område: enligt beskrivningen i underavsnitt 360 a 10 A, 12 A respektive 14 A.

2. Säsong: bågskyttesäsongen i zonerna D-11, D-13 och D-15 öppnar den första lördagen i September och sträcker sig i 23 dagar.

3. Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn(se underavsnitt 351 (a)) eller bättre per tagg.

4. Särskilda villkor: jägare som har en D-11, D-13, eller D-15 tag kan jaga i någon, eller alla tre av dessa zoner.

(D) Zon D-12.

1. Område: Såsom beskrivs i underavsnitt 360 a. 11 A.

2. Säsong: bågskyttesäsongen i zon D-12 öppnar den första lördagen i oktober och sträcker sig i 23 dagar i rad.

3. Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn(se underavsnitt 351 (a)) eller bättre per tagg.

(e) zonerna D-14, D-16, D-17 och D-19.

1. Område: enligt beskrivningen i underavsnitt 360 a 13 A, 15 a, 16 A respektive 17 a.

2. Säsong: bågskyttesäsongen i zonerna D-14, D-16, D-17 och D-19 öppnar den första lördagen i September och sträcker sig i 23 dagar i rad.

3. Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn(se underavsnitt 351 (a)) eller bättre per tagg.

(b) bågskyttejakt med områdesspecifika Bågskyttetaggar.

rådjur får endast tas med bågskytteutrustning som anges i avsnitt 354, endast under bågskyttesäsongerna enligt följande:

(1) A – 1 (C zoner Bågskytte bara jaga).

a) område: ska omfatta alla zonerna C-1, C-2, C-3 och C-4 enligt beskrivningen i underavsnitten 360 a 3 A 1. genom 4.

(B) Säsong:

1. Zon C-1. Bågskyttesäsongen för zon C – 1 öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 16 dagar i följd.

2. Zon C-2. Bågskyttesäsongen för zon C – 2 öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar i följd.

3. Zon C-3. Bågskyttesäsongen för zon C – 3 öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar i följd.

4. Zon C-4. Bågskyttesäsongen för zon C-4 öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 16 dagar i följd.

C) Bag och innehav gräns: En buck, gaffelhorn(se underavsnitt 351 (a)) eller bättre per tagg.

(D) antal taggar: 1,945. A-1 (C Zones Archery Only Hunt)-taggar är giltiga i zonerna C-1, C-2, C-3 och C-4 endast under bågskyttesäsongen enligt ovan i underavsnitt 361(b)(1)(B)1. genom 4.

(2) a-3(zon X-1 bågskyttejakt)

(a) område: såsom beskrivs i underavsnitt 360(b)(1) (a).

(B) säsong: bågskyttesäsongen för jakt A – 3 (zon X-1 bågskyttejakt) öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar i rad.

C) Bag och innehav gräns: En buck, gaffelhorn(se underavsnitt 351 (a)) eller bättre per tagg.

(D) antal taggar: 100.

(3) a-4(zon X-2 bågskyttejakt)

(a) område: såsom beskrivs i underavsnitt 360(b)(2) (a).

(B) säsong: bågskyttesäsongen för jakt A-4 (zon X-2 bågskyttejakt) öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar i rad.

(C) Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn (se underavsnitt 351(a)) eller bättre per tagg.

(D) antal taggar: 10.

(4) A-5 (zon X-3a bågskyttejakt).

(A) Område: Såsom beskrivs i underavsnitt 360 b. 3 A.

(B) säsong: bågskyttesäsongen för jakt a-5 (zon X-3a bågskyttejakt) öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar i rad.

(C) Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn (se underavsnitt 351(a)) eller bättre per tagg.

(D) antal taggar: 40.

(5) A-6 (zon X-3b bågskyttejakt).

a) Area: enligt beskrivningen i underavsnitt 360 b (4) A.

(B) Säsong: Bågskyttesäsongen för hunt a-6 (zon X-3b bågskyttejakt) öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar i rad.

(C) Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn (se underavsnitt 351(a)) eller bättre per tagg.

(D) antal taggar: 70.

(6) A-7 (Zon X-4 Bågskyttejakt).

a) Area: enligt beskrivningen i underavsnitt 360 b (5) A.

(B) säsong: bågskyttesäsongen för jakt a-7 (zon X-4 bågskyttejakt) öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar i rad.

C) Bag och innehav gräns: En buck, gaffelhorn(se underavsnitt 351 (a)) eller bättre per tagg.

(D) antal taggar: 120.

(7) A-8 (zon X-5a bågskyttejakt).

a) Area: enligt beskrivningen i underavsnitt 360 b (6) A.

(B) säsong: bågskyttesäsongen för jakt A-8 (zon X-5a bågskyttejakt) öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar i rad.

(C) Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn (se underavsnitt 351(a)) eller bättre per tagg.

(D) antal taggar: 10.

(8) A-9 (zon X-5b bågskyttejakt).

(A) Område: Såsom beskrivs i underavsnitt 360 b 7 A.

(B) säsong: bågskyttesäsongen för jakt A-9 (zon X-5b bågskyttejakt) öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar i rad.

(C) Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn (se underavsnitt 351(a)) eller bättre per tagg.

(D) antal taggar: 5.

(9) A-11 (zon X-6a bågskyttejakt).

a) Area: enligt beskrivningen i underavsnitt 360 b (8) A.

(B) Säsong: Bågskyttesäsongen för hunt a-11 (zon X-6a bågskyttejakt) öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar i rad.

(C) Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn (se underavsnitt 351(a)) eller bättre per tagg.

(D) antal taggar: 50.

(10) A-12 (zon X-6b bågskyttejakt).

a område: enligt beskrivningen i underavsnitt 360 b 9 A.

(B) säsong: bågskyttesäsongen för jakt a-12 (zon X-6b bågskyttejakt) öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar i rad.

C) Bag och innehav gräns: En buck, gaffelhorn(se underavsnitt 351 (a)) eller bättre per tagg.

(D) antal taggar: 90.

(11) A-13 (zon X-7a bågskyttejakt).

a) Area: enligt beskrivningen i underavsnitt 360 b (10) A.

(B) säsong: bågskyttesäsongen för jakt A-13 (zon X-7a bågskyttejakt) öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar i rad.

(C) Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn (se underavsnitt 351(a)) eller bättre per tagg.

(D) antal taggar: 45.

(12) A-14 (zon X-7b bågskyttejakt).

(A) Område: Såsom beskrivs i underavsnitt 360 b 11 A.

(B) säsong: bågskyttesäsongen för jakt A-14 (zon X-7b bågskyttejakt) öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar i rad.

(C) Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn (se underavsnitt 351(a)) eller bättre per tagg.

(D) antal taggar: 25.

(13) A-15 (Zon X-8 Bågskyttejakt).

a) Area: enligt beskrivningen i underavsnitt 360 b (12) A.

(B) Säsong: Bågskyttesäsongen för hunt a-15 (zon X-8 bågskyttejakt) öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar i rad.

(C) Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn (se underavsnitt 351(a)) eller bättre per tagg.

(D) antal taggar: 40.

(14) A-16 (zon X-9a bågskyttejakt).

a) Area: enligt beskrivningen i underavsnitt 360 b (13) A.

(B) säsong: bågskyttesäsongen för jakt A-16 (zon X-9a bågskyttejakt) öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar i rad.

C) Bag och innehav gräns: En buck, gaffelhorn(se underavsnitt 351 (a)) eller bättre per tagg.

(D) antal taggar: 30.

(15) A-17 (zon X-9b bågskyttejakt).

a) Area: enligt beskrivningen i underavsnitt 360 b (14) A.

(B) säsong: bågskyttesäsongen för jakt A-17 (zon X-9b bågskyttejakt) öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar i rad.

(C) Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn (se underavsnitt 351(a)) eller bättre per tagg.

(D) antal taggar: 210.

(16) A-18 (zon X-9c bågskyttejakt).

(A) Område: Såsom beskrivs i underavsnitt 360 b. 15 A.

(B) säsong: bågskyttesäsongen för hunt A-18 (zon X-9cArchery Hunt) öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar i rad.

(C) Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn (se underavsnitt 351(a)) eller bättre per tagg.

(D) antal taggar: 350.

(17) A-19 (Zon X-10 Bågskyttejakt).

a) Area: enligt beskrivningen i underavsnitt 360 b (16) A.

(B) Säsong: Bågskyttesäsongen för hunt a-19 (zon X-10archery Hunt) öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 16 dagar i rad.

(C) Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn (se underavsnitt 351(a)) eller bättre per tagg.

(D) antal taggar: 100.

(18) A-20 (Zon X-12 Bågskyttejakt).

a) Area: enligt beskrivningen i underavsnitt 360 b (17) A.

(B) säsong: bågskyttesäsongen för hunt A-20 (zon X-12archery Hunt) öppnar den tredje lördagen i augusti och sträcker sig i 23 dagar i rad.

C) Bag och innehav gräns: En buck, gaffelhorn(se underavsnitt 351 (a)) eller bättre per tagg.

(D) antal taggar: 40.

(19) A-21 (Anderson Platt Bågskytte Buck Hunt).

(a) område: i den delen av hunt Zone D-6 i Mariposa och Tuolumne län som ligger inom en linje som börjar vid korsningen av Highway 140 och Bull Creek Road vid Briceburg; norrut på Bull Creek Road (US Forest Service Road 2s05) till Greeley Hill Road; västerut på Greeley Hill Road till Smith Station Road (länsväg J20); norrut på Smith Station Road till Highway 120 (nära Burch Meadow); österut på Highway 120 till Yosemite National Park Boundary (nära Big Oak-Flat Ranger Station); sydost längs Yosemite National Park Boundary till Highway 140; västerut på Highway 140 till Yosemite National Park Boundary; nordväst längs Yosemite National Park Boundary till Highway 140 (vid Redbud Campground); västerut på Highway 140 till början.

(B) säsong: säsongen för hunt A-21 (Anderson Flat Archery Buck Hunt) öppnar den andra lördagen i November och sträcker sig i 14 dagar i rad.

C) Bag och innehav gräns: En buck, gaffelhorn(se underavsnitt 351 (a)) eller bättre, per tagg.

(D) antal taggar: 25.

(20) A-22 (San Diego Bågskytte Antingen-Kön Hjortjakt).

(a) område: den del av San Diego County inom zon D-16 (Se underavsnitt 360(a)(15)(a)).

(B) säsong: säsongen för hunt A-22 (San Diego Archery Either-Sex Deer Hunt) öppnar den första lördagen i September och sträcker sig i 44 dagar i rad och öppnar igen den tredje lördagen i November och sträcker sig till och med December 31.

C) Bag och innehav gräns: En hjort av antingen kön(se underavsnitt 351 (c)) per tagg.

(D) antal taggar: 1000.

(21) A-24 (Monterey Bågskytte Antingen-Kön Hjortjakt).

(a) område: hela Monterey County, utom Fort Ord Military Reservation.

(B) säsong: säsongen för hunt A-24 (Monterey Archery Either-Sex Deer Hunt) öppnar den andra lördagen i oktober och sträcker sig i 30 dagar i rad.

(C) väska och Besittningsgräns: en hjort av antingen kön (se underavsnitt 351(c)) per tagg.

(D) antal taggar: 100.

(22) A-25 (Lake Sonoma Bågskytte Antingen-Kön Rådjur Jakt).

(a) område: den del av Sonoma County inom gränserna för Lake Sonoma-området, US Army Corps of Engineers (COE) egendom som beskrivs enligt följande: börjar vid korsningen av Hot Springs Road och COE-gränsen; öster och söder längs gränslinjen till korsningen med Brush Creek; västerut längs norra stranden av Brush Creek (strandlinjen) till Dry Creek-armen i Lake Sonoma; söderut längs stranden av Dry Creek-armen till Smittle Creek; norrut längs COE-fastighetslinjen till Dry Creek; österut längs COE-gränsen över Cherry Creek, Skunk Creek och Yorty Creek till början.

(B) säsong: säsongen för hunt A-25 (Lake Sonoma Archery Either-Sex Deer Hunt) ska vara öppen på lördagar, söndagar och måndagar, med början den första lördagen i oktober och sträcker sig i 24 dagar i rad.

(C) väska och Besittningsgräns: en hjort av antingen kön (se underavsnitt 351(c)) per tagg.

(D) antal taggar: 35.

(E) Särskilda Villkor:

1. Användning av hundar är förbjuden.

2. Båtar krävs för alla områden väster om Cherry Creek (cirka 2/3 av jaktområdet). Endast cartop båtar får starta från Yorty Creek tillgång.

(23) A-26 (Bas Hill Bågskytte Buck Jakt).

(a) område: den del av Lassen County inom det område som beskrivs som zon X-6a (SE underavsnitt 360(B)(8)(a)).

(B) säsong: säsongen för hunt A-26 (Bass Hill Archery Buck Hunt) öppnar den tredje lördagen i November och sträcker sig i 23 dagar i rad.

(C) Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn (se underavsnitt 351(a)) eller bättre, per tagg.

(D) antal taggar: 30.

(24) A-27 (djävulens Trädgård Bågskytte Buck jakt).

(a) område: den delen av Modoc County inom en linje som börjar vid korsningen av Malin Road (Modoc County 114) och Kalifornien/Oregon State line; öster längs statslinjen till Crowder Flat Road; söderut längs Crowder Flat Road till Blue Mountain Road (Modoc County 136); västerut på Blue Mountain Road till Blue Mountain-Mowitz Butte-Ambrose Road; söderut på Blue Mountain-Mowitz Butte-Ambrose Road till Highway 139; norrut på motorväg 139 till Malin Road; norrut på Malin vägen till början.

(B) säsong: säsongen för hunt A-27 (Devil ‘ s Garden Archery Buck Hunt) öppnar den fjärde lördagen i oktober och sträcker sig i 16 dagar i rad.

(C) Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn (se underavsnitt 351(a)) eller bättre, per tagg.

(D) antal taggar: 10.

(25) A-30 (Covelo Bågskytte Buck Jakt).

(a) område: den delen av Mendocino County inom en linje som börjar vid korsningen av Highway 101 och Humboldt-Mendocino county line; österut längs Humboldt-Mendocino county line till Trinity-Mendocino county line; österut längs Trinity-Mendocino county line till Mendocino-Tehama county line; söderut på Mendocino-Tehama county line till Mendocino-Glenn county line; söderut på Mendocino-Glenn county line till Mendocino-Lake county line; väster och söder på Mendocino-Lake county line till Main Eel River; väster och norr på Main Eel River till Hearst-Willits Road; sydväst på Mendocino-Hearst-Willits väg till Commercial Avenue; västerut på commercial Avenue till Highway 101; norrut på motorväg 101 till början.

(B) säsong: säsongen för hunt A – 30 (Covelo Archery Buck Hunt) öppnar den andra lördagen i November och sträcker sig i sexton dagar i rad.

(C) Bag och innehav gräns: en buck, kluven horn (se underavsnitt 351(a)) eller bättre, per tagg.

(D) antal taggar: 40.

(26) A-31 (Los Angeles Bågskytte Antingen-Kön Hjortjakt).

(a) område: den del av Los Angeles County inom zon D-11 (Se underavsnitt 360(a)(10)(a)).

(B) Säsong: Säsongen för hunt a-31 (Los Angeles Archery Either-Sex Deer Hunt) öppnar den fjärde lördagen i September och sträcker sig till och med den 31 December.

(C) väska och Besittningsgräns: en hjort av antingen kön (se underavsnitt 351(b)) per tagg.

(D) antal taggar: 1000.

(27) A-32 (Ventura/Los Angeles Sena Säsongen Bågskytte Antingen-Kön Rådjur Jakt).

(a) område: i de delar av Los Angeles och Ventura län Inom det område som beskrivs som A-zonen (se underavsnitt 360(a)(1)(a)).

(B) Säsong: Säsongen för hunt a-32 (Ventura/Los Angeles late Season Archery Either-Sex Deer Hunt) öppnar den andra lördagen i November och sträcker sig i 23 dagar i rad.

(C) väska och Besittningsgräns: en hjort av antingen kön (se underavsnitt 351(c)) per tagg.

(D) antal taggar: 250.

(28) A-33 (Fort Hunter Liggett Sena Säsongen Bågskytte Antingen-Kön Rådjur Jakt).

(a) område: den del av Monterey County som ligger inom de yttre gränserna för Hunter Liggett Military Reservation, förutom vad som begränsas av befälhavaren.

(B) Säsong: Säsongen för hunt a-33 (Fort Hunter Liggett sen säsong Bågskytte antingen-sex hjortjakt) ska vara öppen från och med den första lördagen i oktober och fortsätter till och med den 12 November, förutom om den omplaneras av befälhavaren med avdelningens samstämmighet mellan säsongsöppnaren och den 31 December.

(C) väska och Besittningsgräns: en hjort av antingen kön (se underavsnitt 351(c)) per tagg.

(D) antal taggar: 50 (25 militär och 25 allmänheten).

E Särskilda Villkor: I händelse av att befälhavaren avbryter jakten kan a-33-taggarna byta ut den oanvända taggen mot eventuella återstående hjorttaggar och ha ackumulerat och tjänat preferenspoäng återställda enligt avsnitt 708.14 för taggar som utfärdats genom Big Game Drawing.

(c) bågskytte jakt med bågskytte endast taggar.

rådjur får endast tas med bågskytteutrustning som anges i avsnitt 354, under bågskytte säsonger och allmänna säsonger enligt följande:

(1) Antal Bågskytte endast taggar tillåts. En person kan få en bågskytte bara tag med hjälp av en en-deer tag ansökan och en andra bågskytte bara tag med hjälp av en andra deer tag ansökan.

(2) zoner där Bågskytte endast taggar är giltiga. En bågskytte endast tagg gäller för hunt G-10, och under bågskytte säsongen och allmänna säsongen i alla zoner utom C-1 till C-4 och X-1 till X-12.

(3) områden: såsom beskrivs i underavsnitten 360 a och c.

(4) säsonger: bågskyttesäsongen och allmänna säsonger finns i underavsnitt 361(A) ovan och i underavsnitt 360(A) och (c).

(5) väska och Besittningsgräns: Alla bag-och besittningsgränser per zon är desamma som de som beskrivs i underavsnitten 360(A) och (c).

D) begränsningar av jaktområdet.

bågskyttar som inte har en bågskytte-tagg får bara jaga i den zon, zoner eller områden för vilka de har en allmän tagg eller en områdesspecifik bågskytte-tagg. (Se underavsnitt 361 (c) (2) för zoner där bågskytte endast taggar är giltiga).

e) förbud mot armborst.

förutom vad som anges i underavsnitt 354(j) får crossbows inte användas under någon bågskyttesäsong eller under den allmänna säsongen när man använder en bågskytte endast tagg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.