Articles

zaburzenia równowagi statycznej są bardzo rozpowszechnione wśród osób starszych otrzymujących fizykoterapię domową

kontekst i cel: pomiary równowagi są ważnym elementem badania fizjoterapeuty. W badaniu oceniano przydatność czasowego czasu trwania statycznej postawy do identyfikacji zaburzeń równowagi wśród pacjentów otrzymujących fizykoterapię w domu.

: Badanie to obejmowało retrospektywne pobieranie danych z zapisów 48 pacjentów w wieku co najmniej 60 lat. Ich równowaga była mierzona w konfiguracjach stóp 3; to znaczy stopy osobno, stopy razem i na każdej stopie.

wyniki: u każdego pacjenta stwierdzono zaburzenia równowagi stojącej. Większość, ale nie wszyscy mogli zrównoważyć 30 sekund z rozstawionymi stopami lub razem. Tylko 19 mogło utrzymać równowagę na obu stopach. Spośród tych, którzy mogli tak zrównoważyć, nikt nie był w stanie osiągnąć średniego czasu normalnych osób w porównywalnym wieku.

Dyskusja i wnioski: Chociaż nie jest w stanie zidentyfikować wszystkich aspektów równowagi, czasowe czasy trwania postawy w różnych konfiguracjach wykazują wysoką częstość zaburzeń równowagi wśród pacjentów otrzymujących domową fizykoterapię. Ponieważ testy są obiektywne, szybkie i wymagają niewiele miejsca, można je zalecać w takim otoczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.