Articles

[Function of crossing-over]

rozważane są dane literaturowe dotyczące znaczenia rekombinacji genetycznej i krzyżowania. Oczywistym rezultatem rekombinacji jest produkcja genotypowo zróżnicowanego potomstwa, ale główna rola rekombinacji polega na połączeniu genów z różnych podgatunków i ras, zachowując w ten sposób dość szeroki potencjał ekologiczny gatunku. Ten efekt rekombinacji potwierdza tendencję do zwiększania złożoności form organicznych w postępującej ewolucji. W związku z tym ewolucja jest uważana za łańcuch rekombinacyjnych “syntez”. Omówiono dane literaturowe traktujące krzyżowanie się jako mechanizm naprawy DNA. Ta funkcja crossing over jest interpretowana, w oparciu o pojęcie sugerujące, ze składu kodu genetycznego, że krystaliczny związek złożony z zasad jako wolnych cząsteczek poprzedza pojawienie się DNA w ewolucji. Stabilność krystalicznego związku zasad wynikała z “zrównoważonego” rozkładu zasad ze względu na ich właściwości elektrochemiczne. Degeneracja kodu genetycznego wydaje się stwarzać możliwość budowy elektrostatycznie “zbalansowanych” sekwencji bazowych w wysoce ekspresyjnych genach bakteryjnych. Crossing over prawdopodobnie odzyskuje “zrównoważony” rozkład podstaw dla ich właściwości elektrochemicznych, a tym samym “naprawia” wysoki poziom aktywności heterokatalitycznego DNA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.