Articles

Łucznictwo Polowanie na jelenie / California Mammal Hunting Regulations– 2018

CCR T14-361. Łucznictwo Polowanie Na Jelenie.

(a) polowanie na Łucznictwo z tagami General Deer Zone.

Jeleń można zabrać w sezonie łuczniczym tylko przy użyciu sprzętu łuczniczego określonego w sekcji 354 w następujący sposób:

(1) Strefa A.

(a) obszar: jak opisano w podpunkcie 360(a)(1) (A) 1. przez 2.

(B) sezon: sezon łuczników w strefie A-Jednostka Południowa 110 i strefie A-Jednostka Północna 160 rozpoczyna się w drugą sobotę lipca i trwa 23 kolejne dni.

(C) limit worka i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg (patrz podrozdział 351(a)) lub lepszy na tag.

(2) Strefy B.

a) strefy od B-1 do B-3, B-5 i B-6.

1. Obszar: opisany w podrozdziale 360(a)(2)(a).

2. Sezon: sezon łuczniczy w strefach od B-1 do B-3, B-5 i B-6 rozpoczyna się w trzecią sobotę sierpnia i trwa 23 kolejne dni.

3. Limit torby i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg(patrz podrozdział 351 (a)) lub lepszy na tag.

B) Strefa B-4.

1. Obszar: Jak opisano w podrozdziale 360(a) (2) (a) 4.

2. Sezon: sezon łuczniczy w strefie B-4 rozpocznie się w czwartą sobotę lipca i potrwa 23 kolejne dni.

(3) strefy C (Uwaga: patrz podrozdział 361 (b) poniżej, aby zapoznać się z polowaniem na łucznictwo specyficzne dla danego obszaru A-1 (polowanie tylko na Łucznictwo w strefach C)).

(4) Strefy D.

a) strefy od D-3 do d-5.

1. Obszar: opisany w podrozdziale 360(a) (4) (A) 1. przez 3.

2. Sezon: sezon łuczniczy w strefach D-3, D-4 I d-5 rozpoczyna się w trzecią sobotę sierpnia i trwa 23 dni.

3. Limit torby i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg(patrz podrozdział 351 (a)) lub lepszy na tag.

4. Specjalne warunki: myśliwi posiadający znacznik strefy D-3-5 mogą polować w strefach D-3, D-4 i D-5.

B) strefy od D-6 do D-10.

1. Obszar: opisany w podrozdziale 360(a) (5) (a) do (9) (a).

2. Sezon: sezon łuczniczy w strefach od D-6 do D-10 rozpoczyna się w trzecią sobotę sierpnia i trwa 23 dni.

3. Limit torby i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg(patrz podrozdział 351 (a)) lub lepszy na tag.

(C) strefy D-11, D-13 i D-15.

1. Obszar: opisany odpowiednio w podsekcji 360 lit.a) pkt 10 lit. a), pkt 12 lit. a) i pkt 14 lit. a).

2. Sezon: sezon łuczniczy w strefach D-11, D-13 i D-15 rozpoczyna się w pierwszą sobotę września i trwa 23 dni.

3. Limit torby i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg(patrz podrozdział 351 (a)) lub lepszy na tag.

4. Specjalne warunki: myśliwi posiadający znacznik D-11, D-13 lub D-15 mogą polować we wszystkich trzech strefach.

(D) Strefa D-12.

1. Obszar: Jak opisano w podrozdziale 360(a)(11) (A).

2. Sezon: sezon łuczniczy w strefie D-12 rozpoczyna się w pierwszą sobotę października i trwa 23 kolejne dni.

3. Limit torby i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg(patrz podrozdział 351 (a)) lub lepszy na tag.

e) strefy D-14, D-16, D-17 i D-19.

1. Obszar: opisany odpowiednio w podsekcji 360 lit.a) pkt 13 lit. a), pkt 15 lit. a), pkt 16 lit. a) i pkt 17 lit. a).

2. Sezon: sezon łuczniczy w strefach D-14, D-16, D-17 i D-19 rozpoczyna się w pierwszą sobotę września i trwa 23 kolejne dni.

3. Limit torby i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg(patrz podrozdział 351 (a)) lub lepszy na tag.

(b) polowanie na Łucznictwo z tagami łuczniczymi specyficznymi dla danego obszaru.

Jeleń można brać tylko przy użyciu sprzętu łuczniczego określonego w sekcji 354, tylko w następujących po sobie sezonach łuczniczych:

(1) A-1 (C strefy Łucznictwo tylko polowanie).

a) obszar: obejmuje wszystkie strefy C-1, C-2, C-3 i C-4 opisane w podpunktach 360 lit.a) pkt 3 lit. a) 1. przez 4.

(B) Sezon:

1. Strefa C-1. Sezon łuczniczy dla strefy C-1 rozpoczyna się w trzecią sobotę sierpnia i trwa 16 kolejnych dni.

2. Strefa C-2. Sezon łuczniczy dla strefy C-2 rozpocznie się w trzecią sobotę sierpnia i potrwa 23 kolejne dni.

3. Strefa C-3. Sezon łuczniczy dla strefy C-3 rozpoczyna się w trzecią sobotę sierpnia i trwa 23 kolejne dni.

4. Strefa C-4. Sezon łuczniczy dla strefy C-4 rozpoczyna się w trzecią sobotę sierpnia i trwa 16 kolejnych dni.

(C) limit Torby i posiadania: Jeden Dolar, rozwidlony róg(patrz podrozdział 351 (a)) lub lepszy na znacznik.

(D) Liczba tagów: 1945. Znaczniki A-1 (C Zones Archery Only Hunt) są ważne w strefach C-1, C-2, C-3 i C-4 Tylko podczas sezonu łuczniczego, jak określono powyżej w podrozdziałach 361(b)(1)(B)1. przez 4.

(2) A-3 (Strefa X-1)

(a) obszar: opisany w podrozdziale 360(b)(1)(a).

(B) sezon: sezon łuczniczy na polowanie a-3 (Strefa x-1 Polowanie łucznicze) rozpoczyna się w trzecią sobotę sierpnia i trwa 23 kolejne dni.

(C) limit Torby i posiadania: Jeden Dolar, rozwidlony róg(patrz podrozdział 351 (a)) lub lepszy na znacznik.

(D) Liczba tagów: 100.

(3) A-4 (Strefa X-2)

(a) obszar: opisany w podrozdziale 360(b)(2)(a).

(B) sezon: sezon łuczniczy na polowanie a-4 (Strefa X-2 Polowanie łucznicze) rozpoczyna się w trzecią sobotę sierpnia i trwa 23 kolejne dni.

(C) limit worka i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg (patrz podrozdział 351(a)) lub lepszy na tag.

(D) Liczba tagów: 10.

(4) A-5 (Strefa x-3A Polowanie łucznicze).

(A) Powierzchnia: Jak opisano w podrozdziale 360(b) (3) (a).

(B) sezon: sezon łuczniczy na polowanie a-5 (Strefa x-3A Polowanie łucznicze) rozpoczyna się w trzecią sobotę sierpnia i trwa 23 kolejne dni.

(C) limit worka i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg (patrz podrozdział 351(a)) lub lepszy na tag.

(D) Liczba tagów: 40.

(5) A-6 (Strefa X-3b).

(a) obszar: opisany w podpunkcie 360(b)(4)(a).

(B) Sezon: Sezon łuczniczy na polowanie a-6 (Strefa X-3b Łucznictwo Polowanie) rozpocznie się w trzecią sobotę sierpnia i przedłuży się o kolejne 23 dni.

(C) limit worka i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg (patrz podrozdział 351(a)) lub lepszy na tag.

(D) Liczba tagów: 70.

(6) A-7 (Strefa X-4).

(a) obszar: opisany w podpunkcie 360(b)(5)(a).

(B) sezon: sezon łuczniczy na polowanie a-7 (Strefa x-4 Polowanie łucznicze) rozpoczyna się w trzecią sobotę sierpnia i trwa 23 kolejne dni.

(C) limit Torby i posiadania: Jeden Dolar, rozwidlony róg(patrz podrozdział 351 (a)) lub lepszy na znacznik.

(D) Liczba tagów: 120.

(7) A-8 (Strefa x-5A Polowanie łucznicze).

(a) obszar: opisany w podpunkcie 360(b)(6)(a).

(B) sezon: sezon łuczniczy na polowanie a-8 (Strefa x-5A Polowanie łucznicze) rozpoczyna się w trzecią sobotę sierpnia i trwa 23 kolejne dni.

(C) limit worka i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg (patrz podrozdział 351(a)) lub lepszy na tag.

(D) Liczba tagów: 10.

(8) A-9 (Strefa X-5b).

(A) Powierzchnia: Jak opisano w podrozdziale 360(b) (7) (a).

(B) sezon: sezon łuczniczy na polowanie a-9 (Strefa X-5b Polowanie łucznicze) rozpoczyna się w trzecią sobotę sierpnia i trwa 23 kolejne dni.

(C) limit worka i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg (patrz podrozdział 351(a)) lub lepszy na tag.

(D) Liczba tagów: 5.

(9) A-11 (Strefa x-6A Polowanie łucznicze).

(a) obszar: opisany w podpunkcie 360(b)(8)(a).

(B) Sezon: Sezon łuczniczy na polowanie a-11 (Strefa x-6A Polowanie łucznicze) rozpocznie się w trzecią sobotę sierpnia i przedłuży się o kolejne 23 dni.

(C) limit worka i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg (patrz podrozdział 351(a)) lub lepszy na tag.

(D) Liczba tagów: 50.

(10) A-12 (Strefa X-6b).

(a) obszar: opisany w podpunkcie 360(b)(9)(a).

(B) sezon: sezon łuczniczy na polowanie a-12 (Strefa X-6b Polowanie łucznicze) rozpoczyna się w trzecią sobotę sierpnia i trwa 23 kolejne dni.

(C) limit Torby i posiadania: Jeden Dolar, rozwidlony róg(patrz podrozdział 351 (a)) lub lepszy na znacznik.

(D) Liczba tagów: 90.

(11) a-13 (Strefa X-7a).

(a) obszar: opisany w podpunkcie 360(b)(10)(a).

(B) sezon: sezon łuczniczy na polowanie a-13 (Strefa X-7a Polowanie łucznicze) rozpoczyna się w trzecią sobotę sierpnia i trwa 23 kolejne dni.

(C) limit worka i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg (patrz podrozdział 351(a)) lub lepszy na tag.

(D) Liczba tagów: 45.

(12) A-14 (Strefa X-7b).

(A) Powierzchnia: Jak opisano w podrozdziale 360(b)(11) (A).

(B) sezon: sezon łuczniczy na polowanie a-14 (Strefa X-7b Polowanie łucznicze) rozpoczyna się w trzecią sobotę sierpnia i trwa 23 kolejne dni.

(C) limit worka i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg (patrz podrozdział 351(a)) lub lepszy na tag.

(D) Liczba tagów: 25.

(13) A-15 (Strefa X-8).

(a) obszar: opisany w podpunkcie 360(b)(12)(a).

(B) Sezon: Sezon łuczniczy na polowanie a-15 (Strefa X-8 Polowanie łucznicze) rozpocznie się w trzecią sobotę sierpnia i przedłuży się o kolejne 23 dni.

(C) limit worka i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg (patrz podrozdział 351(a)) lub lepszy na tag.

(D) Liczba tagów: 40.

(14) A-16 (Strefa X-9a Polowanie łucznicze).

(a) obszar: opisany w podpunkcie 360(b)(13)(a).

(B) sezon: sezon łuczniczy na polowanie a-16 (Strefa X-9a Polowanie łucznicze) rozpoczyna się w trzecią sobotę sierpnia i trwa 23 kolejne dni.

(C) limit Torby i posiadania: Jeden Dolar, rozwidlony róg(patrz podrozdział 351 (a)) lub lepszy na znacznik.

(D) Liczba tagów: 30.

(15) A-17 (Strefa X-9b).

(a) obszar: opisany w podpunkcie 360(b)(14)(a).

(B) sezon: sezon łuczniczy na polowanie a-17 (Strefa X-9b Polowanie łucznicze) rozpoczyna się w trzecią sobotę sierpnia i trwa 23 kolejne dni.

(C) limit worka i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg (patrz podrozdział 351(a)) lub lepszy na tag.

(D) Liczba tagów: 210.

(16) A-18 (Strefa X-9c).

(A) Powierzchnia: Jak opisano w podrozdziale 360(b)(15) (A).

(B) sezon: sezon łuczniczy na polowanie A-18 (Strefa X – 9) rozpoczyna się w trzecią sobotę sierpnia i trwa 23 kolejne dni.

(C) limit worka i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg (patrz podrozdział 351(a)) lub lepszy na tag.

(D) Liczba tagów: 350.

(17) A-19 (Strefa X-10).

(a) obszar: opisany w podpunkcie 360(b)(16)(a).

(B) Sezon: Sezon łuczniczy na polowanie A-19 (Strefa x-10) rozpoczyna się w trzecią sobotę sierpnia i trwa 16 kolejnych dni.

(C) limit worka i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg (patrz podrozdział 351(a)) lub lepszy na tag.

(D) Liczba tagów: 100.

(18) A-20 (Strefa X-12).

(a) obszar: opisany w podpunkcie 360(b)(17)(a).

(B) sezon: sezon łuczniczy na polowanie A-20 (Strefa x-12) rozpoczyna się w trzecią sobotę sierpnia i trwa 23 kolejne dni.

(C) limit Torby i posiadania: Jeden Dolar, rozwidlony róg(patrz podrozdział 351 (a)) lub lepszy na znacznik.

(D) Liczba tagów: 40.

(19) A-21 (Anderson Flat Archery Buck Hunt).

(a) obszar: w tej części strefy hunt D-6 w hrabstwach Mariposa i Tuolumne leżącej w obrębie linii zaczynającej się na skrzyżowaniu autostrad 140 i Bull Creek Road w Briceburgu; na północy na Bull Creek Road (U. S. Forest Service Road 2s05) do Greeley Hill Road; na Zachodzie na Greeley Hill Road do Smith Station Road (droga wojewódzka J20); na północy na Smith Station Road do autostrady 120 (w pobliżu Burch Meadow); Wschód Na autostradzie 120 do granicy Parku Narodowego Yosemite( w pobliżu Big Oak-Flat Ranger Station); południowy wschód wzdłuż granicy Parku Narodowego Yosemite do autostrady 140; zachód na autostradzie 140 do granicy Parku Narodowego Yosemite; północny zachód wzdłuż granicy Parku Narodowego Yosemite do autostrady 140 (na polu kempingowym Redbud); zachód na autostradzie 140 do punktu rozpoczęcia.

(B) sezon: sezon na polowanie a – 21 (Anderson Flat Archery Buck Hunt) rozpoczyna się w drugą sobotę listopada i trwa 14 kolejnych dni.

(C) limit Torby i posiadania: Jeden Dolar, rozwidlony róg(patrz podrozdział 351 (a)) lub lepszy, na znacznik.

(D) Liczba tagów: 25.

(20) A-22 (San Diego Archery Either-Sex Deer Hunt).

a) obszar: ta część hrabstwa San Diego w strefie D-16(zob. podsekcja 360 lit.a) pkt 15 lit. a)).

(B) sezon: sezon na polowanie A-22 (San Diego Archery Either-Sex Deer Hunt) rozpocznie się w pierwszą sobotę września i przedłuży się przez 44 kolejne dni, a ponownie otworzy się w trzecią sobotę listopada i przedłuży się do 31 grudnia.

(C) limit Torby i posiadania: Jeden jeleń obu płci(patrz podrozdział 351 (c)) na znacznik.

(D) Liczba tagów: 1000.

(21) A-24 (Monterey Archery Either-Sex Deer Hunt).

(a) obszar: całe hrabstwo Monterey, z wyjątkiem Rezerwatu Wojskowego Fort Ord.

(B) sezon: sezon na polowanie A-24 (Monterey Archery Either-Sex Deer Hunt) rozpoczyna się w drugą sobotę października i trwa 30 kolejnych dni.

(C) limit Torby i posiadania: jeden jeleń obu płci(patrz podrozdział 351 (c)) na tag.

(D) Liczba tagów: 100.

(22) A-25 (Jezioro Sonoma)

(a) obszar: ta część Hrabstwa Sonoma w granicach obszaru Lake Sonoma, własność Korpusu Inżynierów armii Stanów Zjednoczonych (COE) opisana w następujący sposób: począwszy od skrzyżowania Hot Springs Road i granicy COE; Wschód i południe wzdłuż linii granicznej do skrzyżowania z Brush Creek; zachód wzdłuż północnego brzegu Brush Creek (linia brzegowa) do ramienia Dry Creek Jeziora Sonoma; południe wzdłuż linii brzegowej ramienia Dry Creek do Smittle Creek; północ wzdłuż linii własności COE do Suchy Potok; na wschód wzdłuż granicy Coe przez Cherry Creek, Skunk Creek i Yorty Creek do punktu początkowego.

(B) sezon: sezon na polowanie a-25 (Lake Sonoma Archery Eye-Sex Deer Hunt) będzie otwarty tylko w soboty, niedziele i poniedziałki, począwszy od pierwszej soboty października i przedłużając się przez 24 kolejne dni.

(C) limit Torby i posiadania: jeden jeleń obu płci(patrz podrozdział 351 (c)) na tag.

(D) Liczba tagów: 35.

(E) Warunki Specjalne:

1. Używanie psów jest zabronione.

2. Łodzie są wymagane dla wszystkich obszarów na zachód od Cherry Creek (około 2/3 obszaru polowania). Z dostępu do Yorty Creek mogą startować tylko łodzie kartopskie.

(23) A-26 (Bass Hill Archery Buck Hunt).

a) obszar: ta część hrabstwa Lassen na obszarze opisanym jako strefa X-6a(zob. podsekcja 360 lit.b) pkt 8 lit. a)).

(B) sezon: sezon na polowanie A – 26 (Bass Hill Archery Buck Hunt) rozpocznie się w trzecią sobotę listopada i przedłuży się o 23 kolejne dni.

(C) limit worka i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg (patrz podrozdział 351(a)) lub lepszy, na tag.

(D) Liczba tagów: 30.

(24) A-27 (Devil ‘ s Garden Archery Buck Hunt).

(a) obszar: część hrabstwa Modoc w obrębie linii zaczynającej się na skrzyżowaniu drogi Malin Road (Modoc County 114) i linii stanu Kalifornia/Oregon; wschód wzdłuż linii stanowej do Crowder Flat Road; południe wzdłuż Crowder Flat Road do Blue Mountain Road (Modoc County 136); zachód wzdłuż Blue Mountain Road do Blue Mountain-Mowitz Butte-Ambrose Road; południe wzdłuż Blue Mountain-Mowitz Butte-Ambrose Road do autostrady 139; północ wzdłuż droga nr 139 do malin; na północ drogą Malin do punktu początkowego.

(B) sezon: sezon na polowanie a-27 (Devil ‘ s Garden Archery Buck Hunt) rozpocznie się w czwartą sobotę października i potrwa 16 kolejnych dni.

(C) limit worka i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg (patrz podrozdział 351(a)) lub lepszy, na tag.

(D) Liczba tagów: 10.

(25) A-30 (Covelo Archery Buck Hunt).

(a) obszar: część hrabstwa Mendocino w obrębie linii zaczynającej się na skrzyżowaniu autostrady 101 i linii Humboldt-Mendocino county; na wschód wzdłuż linii Humboldt-Mendocino county do linii Trinity-Mendocino county; na wschód wzdłuż linii Trinity-Mendocino county do linii Mendocino-Tehama county; na południe wzdłuż linii Mendocino-Tehama county do linii Mendocino-Glenn county; na południe wzdłuż linii Mendocino-Glenn county do linii Mendocino-Lake county; na zachód i południe wzdłuż Mendocino-Lake county do Main Eel River; na zachód i północ wzdłuż Main Eel River do Hearst-Willits Road; na południowy zachód wzdłuż Hearst-Willits Willits Road to commercial Avenue; West on commercial Avenue to highway 101; na północ na autostradzie 101 do punktu początkowego.

(B) sezon: sezon na polowanie A-30 (Covelo Archery Buck Hunt) rozpoczyna się w drugą sobotę listopada i trwa szesnaście kolejnych dni.

(C) limit worka i posiadania: jeden Dolar, rozwidlony róg (patrz podrozdział 351(a)) lub lepszy, na tag.

(D) Liczba tagów: 40.

(26) A-31 (Los Angeles Archery Either-Sex Deer Hunt).

(a) obszar: ta część hrabstwa Los Angeles w strefie D-11 (patrz podsekcja 360(a)(10)(a)).

(B) Sezon: Sezon na polowanie A-31 (Los Angeles Archery Either-Sex Deer Hunt) rozpocznie się w czwartą sobotę września i potrwa do 31 grudnia.

(C) limit Torby i posiadania: jeden jeleń obu płci(patrz podrozdział 351 (b)) na tag.

(D) Liczba tagów: 1000.

(27) A-32 (Ventura / Los Angeles Late Season Archery Either-Sex Deer Hunt).

(a) obszar: w tych częściach hrabstw Los Angeles i Ventura na obszarze opisanym jako strefa A(patrz podrozdział 360(a) (1) (a)).

(B) Sezon: Sezon na polowanie A-32 (Ventura / Los Angeles Late Season Archery Either-Sex Deer Hunt) rozpocznie się w drugą sobotę listopada i przedłuży się o 23 kolejne dni.

(C) limit Torby i posiadania: jeden jeleń obu płci(patrz podrozdział 351 (c)) na tag.

(D) Liczba tagów: 250.

(28) A-33 (Fort Hunter Liggett Late Season Archery Either-Sex Deer Hunt).

(a) obszar: ta część hrabstwa Monterey leżąca w zewnętrznych granicach rezerwatu Wojskowego Hunter Liggett, z wyjątkiem obszarów zastrzeżonych przez dowódcę.

(B) Sezon: Sezon na polowanie A – 33 (Fort Hunter Liggett Late Season Archery Either-Sex Deer Hunt) rozpoczyna się w pierwszą sobotę października i trwa do 12 listopada, z wyjątkiem przypadku przełożenia przez dowódcę z Departamentem między otwarciem sezonu a 31 grudnia.

(C) limit Torby i posiadania: jeden jeleń obu płci(patrz podrozdział 351 (c)) na tag.

(D) Liczba tagów: 50 (25 wojskowych i 25 publicznych).

(E) Warunki Specjalne: W przypadku odwołania polowania przez dowódcę, posiadacze znaczników A-33 mogą wymienić niewykorzystany znacznik na pozostały znacznik Jelenia Oraz zgromadzić i zdobyć punkty preferencji przywrócone zgodnie z sekcją 708.14 za znaczniki wydane w losowaniu wielkiej gry.

(c) Łucznictwo Polowanie z łucznictwem tylko Tagi.

jeleń może być brany tylko przy użyciu sprzętu łuczniczego określonego w sekcji 354, podczas sezonów łuczniczych i sezonów ogólnych w następujący sposób:

(1) Liczba tagów Łucznictwo tylko dozwolone. Osoba może uzyskać tag archery only za pomocą aplikacji One-deer tag i drugi tag archery only za pomocą drugiej aplikacji deer tag.

(2) strefy, w których obowiązują tylko Tagi łucznicze. Tag archery only jest ważny na polowanie G-10, a podczas sezonu łuczniczego i sezonu ogólnego we wszystkich strefach z wyjątkiem C-1 do C-4 I X-1 do X-12.

(3) obszary: jak opisano w podrozdziałach 360 lit.a) i c).

(4) Sezony: sezon łuczniczy i sezony ogólne podano w podrozdziale 361(a) powyżej oraz w podrozdziałach 360(a) i (c).

(5) limit Torby i posiadania: Wszystkie limity worków i posiadania na strefę są takie same jak te opisane w podsekcjach 360(a) i (c).

(D) ograniczenia obszaru łowieckiego.

łucznicy, którzy nie posiadają tagu tylko łucznictwo, mogą polować tylko w strefie, strefach lub obszarach, dla których mają tag ogólny lub tag łuczniczy specyficzny dla danego obszaru. (Patrz podrozdział 361(c) (2) dla stref, w których łucznictwo jest ważne tylko tagi).

(e) zakaz kuszy.

z wyjątkiem przypadków przewidzianych w podpunkcie 354 lit. j), Kusze nie mogą być używane podczas żadnego sezonu łuczniczego ani podczas sezonu ogólnego, gdy używa się tylko tagu łuczniczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.