Articles

wekelijkse, lage dosis Paclitaxel vertoont een vergelijkbare werkzaamheid met minder bijwerkingen dan standaard tweewekelijkse Paclitaxel voor vroege borstkanker

resultaten van een recente, fase III, gerandomiseerde klinische studie, die gedeeltelijk wordt ondersteund door het National Cancer Institute en Amgen, toont aan dat wekelijkse toediening met lage dosis vanadjuvante paclitaxel (Taxol?, Bristol-Myers Squibb Company) vs. standard, toediening om de twee weken bij vrouwen met een hoger risico op borstkanker in een vroeg stadium die een operatie hebben ondergaan, levert een gelijkwaardige progressievrije overleving (PFS) op. Nochtans, vonden de onderzoekers ook dat bepaalde bijwerkingen gemeenschappelijker waren met het regime om de twee weken. Dit, volgens de onderzoekers, suggereert dat de wekelijkse schema kan de voorkeur hebben.De studieresultaten werden gepresenteerd op de 49e jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology(ASCO), die gehouden wordt in Chicago, Il, 31 mei – 4 juni 2013.

de praktijk van deze studie veranderende bevindingen kunnen ertoe leiden dat meer artsen het wekelijkse schema gebruiken, wat ook kan resulteren in kostenbesparingen, aangezien het regime om de twee weken extra ondersteunende zorg vereist, inclusief groeifactoren (bijv. pegfilgrastim; Neulasta?, Amgen) om de productie van witte bloedcellen te stimuleren.

een Fase III-studie toont aan dat een wekelijks schema met adjuvante paclitaxel chemotherapie voor vrouwen met een vroeg stadium van borstkanker vergelijkbaar was met het standaard tweewekelijkse schema, maar aanzienlijk minder bijwerkingen veroorzaakte.

Paclitaxel, een verbinding die wordt gewonnen uit de schors van de taxusboom in de Stille Oceaan,is een al lang bestaand bestanddeel van de behandeling van borstkanker. De drug wordt meestal gegeven aan patiënten wekelijks of om de twee weken, bij een hogere dosis. Beide benaderingen worden in de praktijk op grote schaal gebruikt, maar tot aan deze studie is er geen formele vergelijking van hun doeltreffendheid geweest.

in December 1992, de EU.S. Food and Drug Administration (FDA)keurde paclitaxelf goed voor de behandeling van eierstokkanker die niet had gereageerd op standaard chemotherapie.Latere klinische studies toonden aan dat paclitaxel ook effectief was bij de behandeling van gevorderde borstkanker en in april 1994 keurde de FDA het geneesmiddel goed voor de behandeling van gemetastaseerde borstkanker die niet reageerde op gecombineerde chemotherapie, of borstkanker die binnen zes maanden na de voltooiing van de eerste chemotherapie was teruggekeerd.Paclitaxel wordt ook goedgekeurd als adjuvante behandeling van borstkanker die is uitgezaaid naar de lymfeklieren wanneer het wordt toegediend na een chemotherapie met doxorubicine.

wekelijkse schema bieden betere QoL
?Onze resultaten suggereren dat beide regime een goed resultaat zal geven, maar het wekelijkse schema lijkt te resulteren in een betere kwaliteit van leven (QoL) voor patiënten, waardoor minder spier-en botpijn en allergische reacties,? opgemerkt lead studie auteur G. Thomas Budd, MD, een medische oncoloog enstaff arts in het Taussig kanker centrum in de Cleveland Clinicin Cleveland, Ohio. ?De bevindingen bieden de zekerheid dat vrouwen de therapie met een lagere dosis kunnen kiezen zonder hun overlevingskansen op te offeren.?

in dit onderzoek werden patiënten met klierpositieve of met een hoog risico kliernegatieve operabele borstkanker eerst behandeld met een van drie verschillende schema ‘s van doxorubicine en cyclofosfamide en vervolgens een van twee verschillende schema’ s van paclitaxel, gerandomiseerd. De onderzochte paclitaxelregimes waren::

  • een behandeling met een standaarddosis die gedurende 12 weken elke twee weken wordt gegeven met ondersteuning van pegfilgrastim, of
  • een wekelijkse behandeling met een lage dosis gedurende 12 weken.

de resultaten van de behandeling met doxorubicine en cyclofosfamide werden gemeld bij ASCO in 2011, en de resultaten van een vergelijking van de twee manieren om paclitaxel te geven werden vandaag gemeld.

waren de geschatte 5-jaars progressievrije overleving (PFS) percentages voor wekelijkse en om de twee weken paclitaxel equivalent ? Respectievelijk 82% en 81%. De twee schema ‘ s verschilden in het type en de ernst van de bijwerkingen: het schema om de twee weken werd geassocieerd met een hogere frequentie van allergische reacties (1,4% vs. 0,6%), en spier-en botpijn (11% VS. 3%), vergeleken met het wekelijkse schema. De frequentie van neurologische toxiciteit, een vaak voorkomende bijwerking met gevoelloosheid, tintelingen en pijn van de vingers en tenen, was ook hoger in de tweewekelijkse behandeling (17% Vs.10%), maar dit verschil kan kleiner zijn geweest als de patiënten slechts vier cycli van de tweewekelijkse behandeling hadden gekregen (zoals de huidige praktijk) in plaats van zes. (In dit onderzoek werden zes cycli van elke twee weken gekozen, zodat patiënten in beide armen gedurende 12 weken behandeld zouden worden).

preventie van progressie van borstkanker
?Het huidige onderzoek toont aan dat de wekelijkse dosering paclitaxel en de dosering om de twee weken even effectief waren in het voorkomen van progressie van borstkanker. Echter, wekelijks dosupportedsing veroorzaakt minder toxiciteit, en moet uiteindelijk worden geassocieerd met lagere kosten als gevolg van minder gebruik van granulocyt kolonie stimulerende factor. Terwijl sommige oncologen al het wekelijkse schema voor adjuvante therapie hebben gebruikt, zullen deze resultaten veel artsen, waaronder ikzelf, motiveren om wekelijkse dosering te gebruiken,? aldus Andrew D. Seidman, MD, ASCO woordvoerder en borstkanker expert.

is een langere follow-up van patiënten die aan deze studie deelnamen gepland, naast een aantal aanvullende studies waarbij deelnemers werden gebruikt? tumor monsters. Deze studies zullen genetische factoren onderzoeken die de waarschijnlijkheid van toxische bijwerkingen voorspellen bij individuele patiënten die met paclitaxel worden behandeld en de effecten van dieet en lichaamsbeweging op de werkzaamheid en bijwerkingen van de behandeling.

voor meer informatie:
Abstract #CRA1008: S0221: vergelijking van twee schema ‘ s van paclitaxel als adjuvante therapie voor borstkanker.
auteurs: Budd GT, Barlow WE, Moore HCF, Hobday TJ, Stewart JA, Isaacs C, Salim M, et al.
Orale Abstracte Sessie: Borstkanker ? Triple-Negative/Cytotoxics / Local Therapy
Datum: Maandag 3 Juni 2013, 12: 15 ? 12: 30 uur CDT
locatie: zaal: n hal B1
referentie: J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr CRA1008)

Copyright ? 2013 InPress Media Group/Sunvalley Communicatie. Alle rechten voorbehouden. Herpublicatie of herdistributie van InPress Media Group/Sunvalley communicatie Inhoud, inclusief door framing of soortgelijke middelen, is uitdrukkelijk verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van InPress Media Group/Sunvalley communicatie. InPress Media Group / Sunvalley Communication is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of vertragingen in de inhoud, of voor acties die in vertrouwen daarop worden ondernomen. Onco ‘ zine en Oncozine zijn geregistreerde handelsmerken en handelsmerken van Sunvalley Communication over de hele wereld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.