Articles

[functie van crossing-over]

de literatuurgegevens worden onderzocht met betrekking tot het belang van genetische recombinatie en crossing-over. Een duidelijk resultaat van recombinatie is de productie van de genotypisch diverse nakomelingen, maar de belangrijkste rol van recombinatie bestaat uit het combineren van de genen van verschillende ondersoorten en rassen, waardoor een vrij breed ecologisch potentieel van een soort behouden blijft. Dit effect van recombinatie onderbouwt de tendens tot toenemende complexiteit van organische vormen in progressieve evolutie. Daarom wordt evolutie beschouwd als een keten van recombinatie “syntheses”. De literatuurgegevens die crossing over behandelen als een mechanisme van DNA-reparatie worden besproken. Deze functie van het oversteken wordt geà nterpreteerd, gebaseerd op een notie die, van de samenstelling van genetische code impliceert, dat een kristallijn die uit basen als vrije molecules wordt samengesteld het verschijnen van DNA in evolutie voorafgaat. De stabiliteit van de kristallijne associate van basen was te wijten aan de “evenwichtige” verdeling van basen voor hun elektrochemische eigenschappen. De degeneratie van genetische code schijnt de mogelijkheid van bouw van de elektrostatisch “evenwichtige” basisopeenvolgingen in hoogst uitgedrukte bacteriële genen te verstrekken. Crossing over herstelt mogelijk de “evenwichtige” verdeling van basen voor hun elektrochemische eigenschappen en “herstelt” zo een hoog niveau van heterokatalytische DNA-activiteit.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.