Articles

[ funksjon av kryss-over]

litteraturdataene vurderes om betydningen av genetisk rekombinasjon og kryssing over. Et tydelig resultat av rekombinasjon er produksjon av genotypisk varierte avkom, men rekombinasjonens hovedrolle består i å kombinere gener fra divergerende underarter og raser, og dermed opprettholde et ganske bredt økologisk potensial for en art. Denne effekten av rekombinasjon underbygger tendensen til å øke kompleksiteten av organiske former i progressiv evolusjon. Følgelig betraktes evolusjonen som en kjede av rekombinasjonelle “synteser”. Litteraturdataene som behandler kryssing over SOM EN MEKANISME FOR DNA-reparasjon, diskuteres. Denne funksjonen av å krysse over tolkes, basert på et begrep som antyder, fra sammensetningen av genetisk kode, at en krystallinsk assosiert sammensatt av baser som frie molekyler går foran DNA-utseendet i evolusjonen. Stabiliteten til den krystallinske assosiasjonen av baser skyldtes “balansert” fordeling av baser for deres elektrokjemiske egenskaper. Degenerasjonen av genetisk kode ser ut til å gi mulighet for konstruksjon av elektrostatisk “balansert” basesekvenser i høyt uttrykte bakteriegener. Kryssing over muligens gjenoppretter “balansert” fordeling av baser for deres elektrokjemiske egenskaper og dermed “reparerer” et høyt nivå av heterokatalytisk DNA-aktivitet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.