Articles

Fullmakt: hva trenger en eiendomsmegler å vite Om Fullmakt Bruk?

Hva er En Fullmakt?

En Fullmakt (heretter “POA”) gir en annen person myndighet til å ta personlige og økonomiske beslutninger på oppdragsgivers vegne. EN POA kan dekke alle aspekter av rektors personlige og økonomiske forhold, eller kan være begrenset til bestemte situasjoner og aktiviteter. Kort sagt, i EN POA gir rektor (tenk selger eller kjøper) advokat-in-fact (nå referert til som “agent” som i “agent som handler for rektor”) rett til å lukke eiendomsavtalen på rektorens vegne og med rektorens fulle samtykke.

alle handlinger utført av en agent i henhold til EN POA har samme effekt og tjener til fordel for og binder oppdragsgiver og oppdragsgivers etterfølgere i interesse som om oppdragsgiver selv utførte oppgaven.

Generelle Krav

nedenfor er de generelle kravene til Bruk Av Fullmakt. Mens noen omstendigheter vil endre kravene, gir dette en generell oversikt over hovedkravene.

Holdbarhet

En Fullmakt må være holdbar. En varig POA betyr et skriftlig instrument som (1) utpeker en annen person som advokat faktisk (kalt “agent”); (2) er signert av en voksen rektor; (3) inneholder en klausul som sier POA er gyldig selv om rektor senere blir deaktivert. Generelt språket vil lese noe sånt som “DENNE POA er ikke påvirket av påfølgende uførhet eller uførhet av rektor, “eller” Denne POA trer i kraft på funksjonshemming eller uførhet av rektor.”Lignende ord må inkluderes for å bevise rektorens hensikt om at myndigheten som er gitt til advokaten, faktisk eller agent, skal utøves til tross for rektorens påfølgende funksjonshemming eller uførhet; og (4) er anerkjent av rektor før anotary public.

generelt går ikke en VARIG POA bort på grunn av tidens gang, med mindre instrumentet som oppretter POA spesifikt angir en tidsbegrensning.

Spesifikk

Mange långivere og underwriters krever at EN POA er spesifikk for transaksjonen som skal fullføres av agenten. I eiendomssammenheng, for å gjøre EN POA spesifikk for en transaksjon, inneholder rektor vanligvis en juridisk beskrivelse av eiendommen og angir hva de spesifikke kreftene er som er gitt (dvs.makt til å selge, makt til å kjøpe, makt til å behøve et lån). En annen viktig faktor som påvirker POA-bruk er Freddie Mac Og Fannie Maes vilje til å kjøpe et lån der EN POA ble brukt. Hver utlåner har rett til å gjøre krav som er utover hva staten loven krever. Av denne grunn må ALL POA-bruk godkjennes av utlåner som er involvert i transaksjonen.

Innspilt

generelt MÅ EN POA alltid registreres. Denne innspillingen dokumenter fast eiendom poster for å vise at advokat faktisk hadde tillatelse til å signere på vegne av rektor. Dette betyr at agenten må kunne levere originaldokumentet til tittelfirmaet før finansiering.

AVSLUTNING og POA:

Ratifikasjon AV POA

EN POA tilbakekalles av rektorens uttrykkelige tilbakekalling. EN POA avsluttes også umiddelbart etter dødsfallet av rektor. Enhver handling som tas under EN POA som involverer en tredjepart, med mindre annet er ugyldig eller ikke kan håndheves, binder etterfølgere i hovedstolens interesse. PÅ grunn av DETTE bør POA ratifiseres før lukking. Dette betyr escrow offiser eller assistent må få et telefonnummer der rektor kan nås og snakke med dem for å bekrefte at de er i live, og de har ikke tilbakekalt POA. Dette må gjøres før transaksjonen kan finansieres.

Selger Fortsetter

for å best mulig beskytte en selger rektor i transaksjonen, bør selger gi sine ledninger instruksjoner for selger fortsetter direkte til escrow teamet og ikke stole på agenten for å gi denne informasjonen.

Hvem Kan Være Agent?

en rektor kan ikke gi EN POA til noen som er interessert i transaksjonen. Det bør være en nøytral tredjepart. For eksempel kan en kjøper eller selger ikke gi SIN POA til sin eiendomsmegler eller eiendomsmegler megler. En selger kan heller ikke gi EN POA til kjøperen i transaksjonen. Det er også et uttrykkelig forbud mot selvhandel av advokaten faktisk. Dette betyr at noen ikke kan bruke EN POA til gjerning eiendom til seg selv.

Til Slutt, i tilfelle noen har gitt EN POA til sin ektefelle, er det viktig å vite at når det er en skilsmisse AT POA ikke lenger er gyldig. Texas Skifterett Kode som styrer POAs sier at en skilsmisse automatisk ugyldiggjør en eksisterende POA.

POA Bruk Og Realtors: Hva Bør En Eiendomsmegler Gjøre?

det Meste av diskusjonen om POA-bruk skjer mellom tittelfirmaet og rektor i transaksjonen. For å bidra til å bevege seg mot lukking, må en eiendomsmegler få rektor i kontakt med deres avsluttende team så snart det blir kjent at EN POA skal være nødvendig i transaksjonen. Ditt Texas National Title escrow-lag tar det derfra og håndterer alle nødvendige skritt for å få deg til en jevn lukking!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.