Articles

[Function of crossing-over]

kirjallisuustietoja tarkastellaan geneettisen rekombinaation ja crossing Overin merkityksestä. Rekombinaation ilmeinen tulos on genotyypillisesti monimuotoisten jälkeläisten tuottaminen, mutta rekombinaation tärkein tehtävä on yhdistää toisistaan poikkeavien alalajien ja rotujen geenit, jolloin lajin ekologinen potentiaali säilyy melko laajana. Tämä rekombinaation vaikutus vahvistaa taipumusta orgaanisten muotojen monimutkaistumiseen progressiivisessa evoluutiossa. Näin ollen evoluutiota pidetään rekombinatiivisten “syntetisaattoreiden” ketjuna. Kirjallisuusaineistossa käsitellään risteytymistä DNA: n korjausmekanismina. Tämä ylitysfunktio tulkitaan, perustuen geneettisen koodin koostumuksesta johtuvaan käsitykseen, että emäksistä koostuva kiteinen assosiaatio vapaina molekyyleinä edeltää DNA: n ilmaantumista evoluutiossa. Emästen kiteisen assosiaation vakaus johtui emästen” tasapainoisesta ” jakautumisesta niiden sähkökemiallisten ominaisuuksien vuoksi. Geneettisen koodin rappeutuminen näyttää tarjoavan mahdollisuuden sähköstaattisesti “tasapainotettujen” emässekvenssien rakentamiseen voimakkaasti ilmentyneissä bakteerigeeneissä. Crossing over mahdollisesti palauttaa” tasapainoisen “emästen jakauman niiden sähkökemiallisille ominaisuuksille ja siten” korjaa ” korkean heterokatalyyttisen DNA: n aktiivisuuden.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.