Articles

kobberoksid

Kobberoksid kemiske egenskaber,anvendelser,produktion

generel beskrivelse

kobberoksid fremstår som mørkerød kubisk krystal eller orange-gult krystallinsk pulver, der er giftigt. Den har en relativ densitet på 6,04, hvor smeltepunktet er 1235 liter C. Når det opvarmes til 1800 liter C, kan det gennemgå nedbrydning og frigive ilt. Selvom det kan præsenteres stabilt, kan det gradvist iltes til kobberilte i våd luft. Det er uopløseligt i vand og ethanol, der er opløseligt i fortyndet svovlsyre og kan udsættes for disproportionering i kobbersulfat og metal kobber. Når det opløses i salpetersyre, kan det iltes til kobbernitrat. Det kan opløses i koncentreret saltsyre eller ammoniak og henholdsvis generere stabilt kompleks H3 eller farveløst kompleks +. Sidstnævnte kan let iltes med luft til blå 2+.
kobberoksid præsenteres i naturen i form af cuprit. Det kan opnås ved at tilsætte passende mængde hydrat i kobberacetatopløsningen eller tilsætte reduktionsmidlet, såsom glucose, til den alkaliske opløsning (tilsæt natriumkaliumtartrat eller citrat for at forhindre udfældning af kobberhydroksid) af kobbersalt. I henhold til fremstillingsmetoden og partikelstørrelsen har kobberoksid forskellige størrelser, herunder gule, røde eller brune farver.
kobber kan anvendes som farvestof (rød) til fremstilling af rødt glas, rød porcelæn glasur og keramik, skib bund maling, landbrugs fungicider, organisk syntese katalysator, ensretter materialer og bund belægninger, også anvendes i galvanisering industri og anvendes som organisk syntese katalysator. Det kan også bruges som et reduktionsmiddel til bestemmelse af nitrogenindholdet i forbindelser.
metoden til industriel fremstilling af kobberilte er gennem kalcinering af udfældet kobberpulver og kobberilte blanding i forseglet lukket system.

kobberoksidpulver

kemiske egenskaber

kobberoksidpulver er et gult til rødt krystallinsk pulver. Farveforskellen skyldes partiklernes størrelse. Strukturen er rød kobber type struktur (kubisk krystal system). Den relative massefylde: 6,04; smeltepunktet: 1232 liter C med dannelsesvarmen er 166,67 kJ/mol. I 1800 liter C vil det miste ilt, være uopløseligt i vand og opløseligt i ammoniak med virkningen med koncentreret saltsyre, der producerer hvidt cuprouschloridkrystallpulver.
kobberoksid indeholder overskydende mængde iltatomer med udseendet af huller i Cu + gitter, der spiller en rolle i modtagelse af elektroner. Det er en p-type halvleder. Energiniveauet er omkring 1,5 eV, hvor det accepterende energiniveau er 0,3~0,5 eV over valensbåndet. Derudover er det velkendt, at spektret af absorptionsekspitationsatomer repræsenterer konfigurationen af hydrogenatomer.

det kan absorbere kulsyre ved stuetemperatur, men kan frigives ved opvarmning i 60~70 liter C. Hvis der er ilt, efter passende opvarmning (200 liter C), kan kobberoksid vende tilbage til kobberoksid, idet vi tager denne egenskab, kan vi fjerne spormængden af ilt indeholdt i nitrogengassen, 2cuo + H2 = Cu2O + H2O 2CU2O + O2 + N2 = 4cuo + N2.
dette produkt kan omsættes med koncentreret saltsyre, der genererer hvidt krystallinsk pulver af kobberchlorid.
den industrielle fremstillingsproces af kobberilte er at bruge metal kobber til at reducere kobberiltemineralet eller tage kobberet som elektroden til at elektrolyse natriumchloridopløsningen. Det kan inkorporeres i skibets bundmaling for at forhindre vækst af alger og skaldyr, der er fastgjort til bunden af skibet. Kobber har halvlederegenskaber og bruges ofte til at blive pakket med kobber i en kobber ensretter. En fremragende kobber ammoniak lotion, der er i stand til at absorbere kulilte, der bruges til at vaske små mængder af kulilte urenheder væk under produktionen af brintgas ved hjælp af vandgassystem i småskala ammoniakanlæg. Forberedelse og absorptionsreaktion:
Cu2O + 2hac + 4nh3 = 2 Ac + H2O
Ac + CO + NH3 = Ac • CO
cuprammonium lotion, efter at have absorberet kulilte, efter varmebehandling under reduceret tryk, kan genbruges til brug. Diamminecopper coordination ion solution formuleret af cuprous er let at reagere med ilt, der almindeligvis anvendes som en gasdeaerator.

germicid

Cuprous er et beskyttende bakteriedræbende middel, der effektivt kan hæmme mycelial vækst og forårsage ødelæggelse af dets reproduktive organer og være i stand til at forhindre spredning. Det kan bruges til frøbehandling og bladspray. Det kan bruges i frøforbinding til forebyggelse af meldug, bladplet sygdom, rødme, skurv og rådne sygdom. Det kan anvendes til frøblødning af spinat, sukkerroer, tomat, peber, ærter, græskar, nyrebønne og melon samt sprøjtning til forebyggelse og hærdning af frugttræsygdom. Det kan også bruges til frø dressing, dræbe snegle og snegle.

toksicitet

dette produktstøv, når det præsenteres ved et luftindhold på 0,22~14 mg/m3, kan forårsage akut forgiftning ved 1~2 timer efter arbejde, manifesteret som hovedpine, svaghed, svælg og konjunktival rødme, kvalme, muskelsmerter og undertiden opkast og diarre, træthed og stigning i kropstemperaturen. På en dag senere kan kropstemperaturen vende tilbage til normal, men Folket kan stadig føle sig svage og lide af hovedpine, svimmelhed, hurtig puls og øgede lymfocytter. Kronisk forgiftning manifesteres som: den lokale hud, hår og conjunctiva hos arbejdere udsat for kobberforbindelser bliver undertiden gullig grøn eller mørkegrøn; tyggegummiet af dem udviser Mørk rød eller crimson kant.

det er irriterende for huden med støvet kan stimulere til øjnene og forårsage hornhindesår.
ved akut forgiftning skal folk bruge en vis mængde K4-opløsning til gastrisk skylning eller drikke mælk.
den maksimalt tilladte koncentration i luft er 0,1 mg/m3.
folk kan bære masker, støvtætte briller, bære beskyttende overalls. Folk skal tage brusebad efter arbejde.

kemiske egenskaber

det fremstår som rødt eller mørkt rødt oktaedrisk kubisk krystallinsk pulver. Det er uopløseligt i vand og alkohol, opløseligt i saltsyre, ammoniumchlorid og ammoniak og let opløseligt i salpetersyre. Det kan, når det opløses i saltsyre, producere hvidkrystallinsk cuprouschloridpulver. Det kan opløses i koncentreret alkali og jernchloridopløsning.

bruger

1. Det kan bruges til belægning af skib bund belægning, pesticid germicid, og glasur og anvendes til kobber iltning ensretter, fotocelle, galvanisering og kobber salt produktion.
2. Det kan bruges til fremstilling af antifouling maling (bruges til at dræbe havdyr på lavt niveau), pesticider og forskellige kobbersalte, analytiske reagenser og rødt glas. Det kan også bruges i ensretterplettering i den elektriske industri. Det kan også bruges som farvestof til keramik og emalje.
3. Det kan bruges som analytiske reagenser og germicid.
4. Det kan bruges som reduktionsmiddel til bestemmelse af nitrogenindhold i forbindelser, rød glasur, galvanisering, germicid, rødt glas, skib bund maling, plantefrø sterilisering og katalysator.

produktionsmetode

tørt kobberpulver, efter fjernelse af urenheder, blandes med kobberilte og sendes ind i kalcineringsovnen for at blive opvarmet til 800~900 liter for at blive kalcineret til kobberilte. Når du har taget ud, skal du bruge en magnet til at suge de mekaniske urenheder og derefter smadre til 325 masker, hvilket gør kobberholdige produkter. Hvis vi tager kobbersulfat som råmaterialer, skal vi først bruge jern til at reducere kobberet indeholdt i kobbersulfatet ud. De efterfølgende reaktionstrin er de samme som metoden ved anvendelse af kobberpulver som råmateriale. Dens reaktionsproces er:
cu + CuO kur Cu2O
Glucosereduktionsmetode vil være kobbersulfatopløsning blandet med glucose og natriumhydroksidopløsning blev tilsat til reaktionen, dannelsen af kobberoksid, filtreret, skyllet, tørret knust system i kobberoksidprodukterne.
CuSO4 + 2NaOH-Na2SO4 + Cu (OH) 2 –
2CU (OH) 2 + CH2OH (CHOH) 4cho-Ku2o-ku20h (CHOH) 4cooh
elektrolytisk metode: i den jernforede elektrolytiske celle med PVC-foring anvendes kobberplade som anode og kobberplade som katode, kaliumchromat anvendes som additiv og saltopløsning som elektrolyt, som indeholder 290 til 310 g/l natriumchlorid, 0,3 til 0,5 g/l kaliumchromat. Elektrolyse udføres under forudsætning af, at temperaturen er 70-90 liter C, Ph er 8 til 12 og strømtætheden er 1500 A/m2, vi kan producere kobberilte med bundfaldet adskilt, skyllet, filtreret og tørret for at opnå kobberilte. Dens reaktion er:

Katodereaktion: 2h ++ 2e kur H2O
anodisk reaktion: Cu-2e kur cu +
2Cu ++ 2C1-kur Cu2C12
Cu2C12 + 2NaOH kur Cu2O kur + H2O + 2NaCl

farer & sikkerhedsoplysninger

Kategori : pesticider
Toksicitetsklassificering: meget høj giftig
akut toksicitet: oral-rotte LD50 470 mg/kg; cøliaki-mus LD50: 380 mg/kg
brændbarhed og farlige egenskaber: ikke-brændbart med brand, der producerer giftige kobberholdige dampe
opbevarings-og transportegenskaber : statskassen skal have lav temperatur, god ventilation og tørring; opbevar den separat fra fødevareråvarer.
brandslukningsmiddel : vand, kulsyre, tørt pulver, sand
professionel Standard : to 0,1 mg Cu/m3; STEL 0,2 mg Cu/m3

kemiske egenskaber

kobber(i) oksid, Cu2O, forekommer i naturen som den røde eller rødbrune mineralkuprit i en kubisk eller oktaedrisk krystallinsk morfologi. Syntetiske materialer vises forskelligt som gule (noget pyroforiske), orange, røde eller lilla pulvere, afhængigt af partikelstørrelse. Kobber(i) ilt er stabilt i tør luft, men iltes langsomt til kobber (II) ilt, , i fugtig luft. Det er næsten uopløseligt i vand, men opløses i kompleksdannende syrer, såsom HCI og i vandig ammoniak til dannelse af kobber(i) komplekser. I fortyndede svovl-og salpetersyrer opnås disproportionering til de opløselige kobber(II) salte og kobberpulver.

bruger

fungicid; antiseptisk til fiskenet; i antifouling maling til marin brug; i fotoelektriske celler; som rødt pigment til glas, keramiske glasurer; i loddepastaer; i ensrettere; som katalysator.

anvendelser

kobber (i) bruges som rødt pigment til glas; i antifouling maling; fungicid.

Definition

for den indfødte malm se cuprite.

Definition

et uopløseligt rødt pulver fremstillet ved opvarmning af kobber med kobber(II) eller reduktion af en alkalisk opløsning af kobber(II) sulfat. Kobber(i) ilt reduceres let med hydrogen, når det opvarmes; det iltes til kobber (II) ilt, når det opvarmes i luften. Det bruges i glasindustrien. Disproportioneringi syreopløsninger, der producerer kobber (II) ionerog kobber. Ilten opløses i koncentrerethydrochlorsyre på grund af dannelsen af den komplekse ion -.Kobber (I) er et kovalent fast stof.

forberedelse

kobber(i) ilt nedbrydes over 1800 liter C, men kan fremstilles ved opvarmning af kobbermetal i luft over 1030 liter C. For at forhindre yderligere iltning skal materialet afkøles i en inert atmosfære. Lavere temperaturer kan anvendes til at frembringe iltet, hvis materialet blandes med et reduktionsmiddel, såsom kulstof, og opvarmes til 750 liter C i en inert atmosfære. Produktet skal stabiliseres med isophthalsyre eller fyrolie (Ayers, 1953). En særlig stabil kobber(I) kan fremstilles ved at blande kobberpulver og kobber i støkiometriske mængder og opvarmning til 800-900 liter C. lavere temperaturer kan anvendes, hvis ammoniak eller visse ammoniumsalte tilsættes til blandingen (dag, 1969; Drapeau og Johnson, 1956; Drapeau og Johnson, 1959).

fare

Giftig ved indtagelse.

sikkerhedsprofil

moderat toksisk ved indtagelse. Eksperimentelle reproduktive effekter. Fungicid. Voldelig, potentielt eksplosiv reaktion med koncentreret peroksyforminsyre. Voldelig reaktion ved opvarmning med aluminium. Se også kobberforbindelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.