Articles

[funktion af krydsning]

litteraturdataene overvejes vedrørende betydningen af genetisk rekombination og krydsning. Et indlysende resultat af rekombination er produktion af det genotypisk forskelligartede afkom, men rekombinationens hovedrolle består i at kombinere generne fra divergerende underarter og racer og dermed opretholde et ret bredt økologisk potentiale hos en art. Denne effekt af rekombination underbygger tendensen til stigende kompleksitet af organiske former i progressiv udvikling. Følgelig betragtes evolution som en kæde af rekombinationelle “synteser”. Litteraturdataene, der behandler krydsning som en mekanisme til DNA-reparation, diskuteres. Denne funktion af krydsning fortolkes, baseret på en forestilling, der antyder, fra sammensætningen af genetisk kode, at en krystallinsk associeret sammensat af baser som frie molekyler går forud for udseendet af DNA i evolutionen. Stabiliteten af den krystallinske forbindelse af baser skyldtes “afbalanceret” fordeling af baser for deres elektrokemiske egenskaber. Degenerationen af genetisk kode ser ud til at give mulighed for konstruktion af de elektrostatisk “afbalancerede” basesekvenser i stærkt udtrykte bakteriegener. Krydsning over muligvis genvinder” afbalanceret “fordeling af baser for deres elektrokemiske egenskaber og” reparerer ” således et højt niveau af heterokatalytisk DNA-aktivitet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.