Articles

Postižení ve statické stojící rovnováhy jsou velmi rozšířené mezi staršími dospělými, kterým domácí fyzikální terapie

Pozadí a účel: Opatření pro rovnováhu jsou důležitou součástí fyzioterapeutem vyšetření. Tato studie zkoumala užitečnost časované doby trvání statického postoje pro identifikaci poruch rovnováhy u pacientů léčených domácí fyzikální terapií.

metody: Tato studie zahrnovala retrospektivní získávání dat ze záznamů 48 pacientů ve věku nejméně 60 let. Jejich rovnováha byla měřena pod 3 Konfigurace nohou; to je, nohy od sebe, nohy dohromady, a na každé noze.

výsledky: každý pacient prokázal zhoršenou rovnováhu ve stoje. Většina, ale ne všichni mohli vyvážit 30 sekund s nohama od sebe nebo společně. Pouze 19 dokázalo udržet rovnováhu na každé z obou nohou. Z těch, kteří se tak dokázali vyrovnat, nikdo nebyl schopen dosáhnout průměrné doby normálních jedinců srovnatelného věku.

diskuse a závěry: I když není schopen identifikovat všechny aspekty rovnováhy, časované trvání postoje v rámci různých konfigurací prokázat vysokou prevalenci rovnováhu postižení u pacientů, kteří dostávali domácí fyzikální terapie. Vzhledem k tomu, že testy jsou objektivní, rychlé a vyžadují málo místa, mohou být v takovém prostředí obhajovány.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.