Articles

[Function of crossing-over]

údaje z literatury jsou zvažovány ohledně významu genetické rekombinace a křížení. Zřejmý důsledek rekombinace je výroba genotypicky různorodé potomstvo, ale hlavní roli rekombinace se skládá z kombinací genů z odlišných poddruhů a ras, a tak udržuje poměrně široký ekologický potenciál druhu. Tento účinek rekombinace zdůvodňuje tendenci ke zvýšení složitosti organických forem v progresivní evoluci. Proto je evoluce považována za řetězec rekombinačních “syntéz”. V literatuře jsou diskutována data o přechodu jako mechanismu opravy DNA. Tato funkce přechodu je interpretována na základě pojmu, který ze složení genetického kódu vyplývá, že krystalický spolupracovník složený z bází jako volných molekul předchází vzhledu DNA v evoluci. Stabilita krystalického spolupracovníka bází byla způsobena “vyváženým” rozdělením bází pro jejich elektrochemické vlastnosti. Zdá se, že degenerace genetického kódu poskytuje možnost konstrukce elektrostaticky “vyvážených” základních sekvencí ve vysoce exprimovaných bakteriálních genech. Křížení případně obnoví “vyvážené” rozložení bází pro jejich elektrochemické vlastnosti a tím “opraví” vysokou úroveň heterokatalytické aktivity DNA.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.