Articles

EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION

Vytvořit Nový Profil

s cílem uplatnit na jedné z našich show, prosím, vytvořte si profil s vaší aktuální kontaktní informace. Po úspěšném vytvoření profilu
budete přesměrováni do aplikace Show.

děkujeme za registraci u MysticArt Pictures.

pokud máte nějaké problémy, kontaktujte technickou podporu na [email protected]

registrací nebo přihlášením souhlasíte s tím, že MysticArt Pictures bude mít právo Vás kontaktovat. Pokud si nepřejete být kontaktováni ohledně castingu, napište nám na adresu [email protected] a požádejte o odstranění vašeho profilu. Tyto informace jsou výhradním vlastnictvím MysticArt Pictures a budou použity pouze za účelem odlévání, vývoje nebo výroby televizních a filmových projektů. Některé informace budou zpřístupněny nezávislým produkčním společnostem nebo sítím, nebo producenti, kteří najímají MysticArt Pictures k obsazení nebo produkci svých projektů, a žadatelé souhlasí se sdílením těchto informací pro potřeby odlévání a výroby po přihlášení na naše stránky. Každý projekt bude mít samostatné video vydání, které poskytne produkční společnost. MysticArt si vyhrazuje právo na všechny materiály, včetně Aplikace, Pozadí Formuláře, Video nahrávek, Nahraných materiálů, a bude sdílet pouze materiály, pokud byly smluvně obsazení, rozvíjet, nebo vytvořit projekt.

Společnost se snaží používat přiměřené technické, administrativní a organizační opatření na ochranu informací o uživateli v rámci svých organizací proti neoprávněnému nebo nezákonnému přístupu či zpracování, a proti náhodné ztrátě, poškození, nebo zničení. Společnost se domnívá, že tato opatření jsou přiměřeně přizpůsobena povaze informací, které má k dispozici. Přestože společnost vynakládá přiměřené úsilí na ochranu informací ve své úschově a kontrole, žádné ukládání nebo přenos dat přes Internet a žádný bezpečnostní systém není plně zabezpečen. Společnost tedy nemůže zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které od vás shromáždila nebo obdržela nebo vám předala, a nepřebírá žádnou odpovědnost. Pokud se domníváte, že vaše informace nejsou bezpečné kvůli problému v systémech Společnosti, neprodleně informujte společnost o problému na adrese [email protected]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.